Το τραύλισμα είναι μια διαταραχή της ομιλίας κατά την οποία η ροή του λόγου διακόπτεται από ακούσιες επαναλήψεις καθώς και παρατάσεις ήχων, συλλαβών, λέξεων ή φράσεων και σιωπηλές παύσεις, στη διάρκεια των οποίων το άτομο δεν είναι σε θέση...
Περισσότερα »