Έχω κατάθλιψη;

Συμπληρώστε αυτό το απλό τεστ για να μάθετε εάν πάσχετε από κατάθλιψη κάποιου βαθμού, ενώ μπορείτε να δείτε και τη θέση σας σε σχέση με το σύνολο των ανθρώπων που συμπλήρωσαν το τεστ.