Οι συνεδρίες μέσω τηλεφώνου ενδεικνύονται για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιασδήποτε μορφής δυσκολία μετακίνησης ή που ο τόπος κατοικίας τους βρίσκεται μακρυά από το γραφείο.

Όπως και στην περίπτωση των υπόλοιπων συνεδριών, η διάρκεια της τηλεφωνικής συνεδρίας διαρκεί περίπου 45 λεπτά, ανάλογα βέβαια και με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου.

Μπορείτε να προγραμματίσετε μια τηλεφωνική συνεδρία μαζί μου είτε καλώντας με είτε online μέσω της φόρμας ραντεβού.