Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αρχικά συμπτώματα της νόσου Alzheimer δεν είναι εντυπωσιακά. Ο άρρωστος σιγά σιγά επιβαρύνεται με την πάροδο του χρόνου, ενώ αν το επάγγελμα του δεν απαιτεί τη χρησιμοποίηση πνευματικών ικανοτήτων, είναι δύσκολο το οικογενειακό η επαγγελματικό περιβάλλον του αρρώστου να αντιληφθεί την έναρξη της.

Τα κύρια συμπτώματα συνοψίζονται στα πέντε άλφα: Αμνησία, Αφασία, Απραξία, Αγνωσία και Άλλα.

Αμνησία: Είναι η παθολογική απώλεια της μνήμης. Το άτομο δεν μπορεί ούτε να μάθει νέες πληροφορίες, ούτε να θυμηθεί παλαιότερες. Συνήθως οι απομακρυσμένες πληροφορίες (π.χ. τι έκανε πριν 20 χρόνια) χάνονται τελευταίες.

Αφασία: Το άτομο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να καταλάβει λέξεις. Αρχικά, μπορεί να εκφραστεί χρησιμοποιώντας απλές φράσεις ή λέξεις και σε πιο προχωρημένο στάδιο η ικανότητα του λόγου επιβαρύνεται σε σημείο που η συζήτηση να γίνεται ακατανόητη. Η ανάγνωση δεν επιβαρύνεται, αλλά η σημασία των φράσεων δεν γίνεται κατανοητή.

Απραξία: Το άτομο αδυνατεί να φέρει σε πέρας κινητικές δραστηριότητες, παρ’ όλο που καταλαβαίνει αυτό που του ζητούν και δεν έχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα στη κινητική δραστηριότητα. Αρχικά δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ δεξιού και αριστερού, μπροστά και πίσω κτλ. Στη συνέχεια, δεν μπορεί να σχεδιάσει για παράδειγμα, κύβους ή κύκλους, ή να χρησιμοποιήσει απλά αντικείμενα, όπως να ξεκλειδώσει μια κλειδαριά.

Αγνωσία: Το άτομο δεν μπορεί να αναγνωρίσει πρόσωπα ή αντικείμενα, χωρίς να έχει υποστεί κάποια βλάβη στα αισθητηριακά του όργανα (π.χ. των ματιών). Αργότερα, δεν μπορεί να αναγνωρίσει ακόμη και το δικό του πρόσωπο.

Άλλα: Τέτοια είναι οι ψευδαισθήσεις, η κατάθλιψη, η επιθετικότητα, οι διαταραχές στη λήψη τροφής κ.α. Μπορεί να έχει και παρανοϊκές σκέψεις όπως π.χ. ότι οικεία του πρόσωπα τον κλέβουν.