Ο όρος νεύρωση ή νευρωτική διαταραχή περιλαμβάνει μια ποικιλία από πολύ συχνές διαταραχές της ψυχικής υγείας, όπως μετατραυματικό στρες, διαταραχές σωματοποίησης, διαταραχή άγχους, διαταραχή πανικού, φοβίες, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και διαταραχές προσαρμογής.

Οι διαταραχές που θεωρούνται νεύρωση ή νευρωτική διαταραχή περιλαμβάνουν μια ευρεία ποικιλία συναισθηματικών και σωματικών συμπτωμάτων. Το άγχος και ο φόβος είναι τα πιο κοινά συμπτώματα σε πολλές παθήσεις. Ωστόσο τα άτομα με νεύρωση ή νευρωτική διαταραχή δεν έχουν παραληρητικές ιδέες ή ψευδαισθήσεις, οι οποίες είναι συμπτώματα ψυχωτικών διαταραχών. Έχουν όμως άλλα συμπτώματα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα ενός ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, όπως η μετάβαση στην εργασία και το σχολείο, η φροντίδα για την οικογένεια και η κάλυψη των βασικών αναγκών.