Ένας σχιζοφρενικός ασθενής έχει τη δική του αντίληψη για την πραγματικότητα. Θεωρώντας ότι ο κόσμος στον οποίο ζει είναι παραμορφωμένος, συχνά ο ασθενής φαίνεται ανήσυχος και μπερδεμένος, μπορεί να εμφανίζει διαφορετικές συμπεριφορές όσο περνάει η ώρα, μπορεί να μένει ακίνητος ή να κινείται ασταμάτητα. Ο κόσμος του είναι γεμάτος από ψευδαισθήσεις, μπορεί να ακούει φωνές , να βλέπει αντικείμενα και ανθρώπους που δεν υπάρχουν. Συχνά διακατέχεται από παραληρητικές ιδέες που δεν έχουν λογική, πιστεύει ότι παρακολουθούν αυτόν ή κάποιο μέλος της οικογένειας του μέσω της τηλεόρασης ή κάποιου δορυφόρου έξω από το παράθυρο του.

Οι διαταραχές στην σκέψη ενός ασθενή συχνά φαίνονται στην ομιλία του. Οι σκέψεις έρχονται και φεύγουν με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει να τις εκφράσει, η προσοχή του αποσπάται εύκολα και είναι δύσκολο να κάνει μια σωστή και ολοκληρωμένη συζήτηση με κάποιον άλλο. Η συναισθηματική διαταραχή εμφανίζονται με «απρόσφορο συναίσθημα», δηλαδή μπορεί ένας ασθενής να γελάει την στιγμή που μιλάει για τον θάνατο ενός ατόμου.

Καλό θα ήταν να αναφέρουμε ότι ασθενείς με σχιζοφρένεια δεν είναι συνήθως βίαιοι και επικίνδυνοι, όπως πιστεύεται από το ευρύ κοινό. Συνήθως ένα σχιζοφρενές άτομο εκδηλώνει βίαιη συμπεριφορά όταν δεν γίνεται σωστή λήψη φαρμάκων ή είναι ακατάλληλη η θεραπεία που ακολουθεί. Επιπλέον πολλοί πιστεύουν ότι άτομα με σχιζοφρένεια δεν μπορούν να εργαστούν και θα πρέπει να κλείνονται στο ψυχιατρείο, καθώς η σχιζοφρένεια δεν μπορεί να θεραπευτεί. Ένα άτομο με σχιζοφρένεια μπορεί να εργαστεί, καθώς η εργασία βοηθά την θεραπεία, ο ασθενής έρχεται σε επαφή με υγιή άτομα και αυξάνονται οι πιθανότητες να αναπτύξει σχέσεις με αυτά. Ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο πρέπει να γίνεται όταν και για όσο το άτομο το χρειάζεται πραγματικά, δηλαδή όταν  κυριαρχούν τα οξεία συμπτώματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε εξωτερική βάση. Τέλος απ’ την στιγμή που η σχιζοφρένεια έχει διάφορες μορφές και τρόπους έναρξης, κάθε άτομο έχει διαφορετική πορεία, αναπτύσσει άλλα συμπτώματα και επιδέχεται διαφορετικό τρόπο θεραπείας.