Ετικέτες για μετατραυματικό στρες

Μετατραυματικό Στρες

Μετατραυματικό στρες – συμπτώματα

Μετατραυματικό στρες είναι η αντίδραση που μπορεί να αναπτύξει κάποιος που υπήρξε θύμα ενός βίαιου γεγονότος, ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε αυτό, ή έμαθε ότι ένα τραυματικό γεγονός συνέβη σε κάποιον που γνωρίζει. Ως τραυματικό γεγονός ορίζεται οποιοδήποτε συμβάν που...
Περισσότερα »

Παράγοντες εμφάνισης μετατραυματικού στρες

Δεδομένου ότι δεν αναπτύσσουν μετατραυματικό στρες όλοι όσοι εκτίθενται σε κάποιο τραυματικό γεγονός (τα ποσοστά εμφάνισής του είναι 15-25%), οι επιστήμονες που ερεύνησαν το γεγονός κατέληξαν σε μερικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση της συγκεκριμένης διαταραχής: 1.  Το φύλο:...
Περισσότερα »