Δεδομένου ότι δεν αναπτύσσουν μετατραυματικό στρες όλοι όσοι εκτίθενται σε κάποιο τραυματικό γεγονός (τα ποσοστά εμφάνισής του είναι 15-25%), οι επιστήμονες που ερεύνησαν το γεγονός κατέληξαν σε μερικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση της συγκεκριμένης διαταραχής:

1.  Το φύλο: οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν μετατραυματικό στρες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε επειδή οι γυναίκες ζητούν πιο εύκολα βοήθεια από επαγγελματίες και γι αυτό έχουν καταγραφεί περισσότερα περιστατικά εμφάνισης της διαταραχής σε αυτές, είτε επειδή λόγω της μειωμένης σωματικής δύναμης που έχουν σε σχέση με τους άντρες είναι πιο εύκολο να εκλάβουν ένα γεγονός ως απειλητικό για την ακεραιότητά τους.

2.   Η ηλικία: τα παιδιά θεωρούνται πιο ευάλωτα και γι αυτό πιο εύκολα στο να εκλάβουν ένα συμβάν ως απειλητικό και τραυματικό σε σχέση με έναν ενήλικα.

3.   Η βαρύτητα και η διάρκεια του γεγονότος, καθώς και η εγγύτητα του ατόμου προς αυτό. Έτσι, πιο εύκολα θα αναπτύξει μετατραυματικό στρες το θύμα μίας επίθεσης, για παράδειγμα, από ότι ένας αυτόπτης μάρτυρας σε αυτή. Ανάλογα, όσο πιο μακροχρόνια είναι η έκθεση του ατόμου σε ένα βίαιο συμβάν, όπως ο πόλεμος, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να αναπτύξει τη διαταραχή.