Συχνά διαδίδονται διάφορες απόψεις που αφορούν την αυτοκτονία, με τις πιο συνηθισμένες να είναι οι εξής:

1. Η αυτοκτονία δεν μπορεί να αποφευχθεί, από τη στιγμή που κάποιος παίρνει την απόφαση να πεθάνει.

2. Οι άνθρωποι με αυτοκτονικές τάσεις είναι αποφασισμένοι και έχουν κάθε δικαίωμα να πεθάνουν.

3. Οι άνθρωποι που αναφέρουν συχνά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας δεν είναι αυτοί που πραγματικά την κάνουν.

4. Η βελτίωση που μπορεί να παρουσιάσει ένας άνθρωπος μετά από μια κρίση αυτοκτονίας σημαίνει ότι ο κίνδυνος πέρασε.

5. Η συζήτηση των σκέψεων και σχεδίων περί αυτοκτονίας με τον ασθενή θα ενισχύσει περισσότερο τις ιδέες αυτές.

Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να διαχωρίσουμε την τάση για αυτοκτονία από την καταναγκαστική σκέψη της αυτοκτονίας. Στην πρώτη περίπτωση, το άτομο σχεδιάζει με λεπτομέρεια την αυτοκτονία του, σε αντίθεση με την δεύτερη περίπτωση, στην οποία η σκέψη της αυτοκτονίας έρχεται διαρκώς στο μυαλό του ατόμου, το οποίο προσπαθεί να την αποδιώξει φοβούμενο μην τυχόν και πραγματοποιηθεί. Η πρώτη περίπτωση αφορά αυτοκτονική τάση ενώ η δεύτερη ψυχαναγκαστικές ιδέες.