Ο χρόνιος πόνος μπορεί να είναι ήπιος ή βασανιστικός, στιγμιαίος ή συνεχής, από απλά ενοχλητικός μέχρι και να οδηγεί σε πλήρη ανικανότητα. Στα άτομα που πάσχουν από μακροχρόνιους πόνους, τα κέντρα του πόνου παραμένουν ενεργά στο νευρικό σύστημα για...
Περισσότερα »