Η φοβία είναι ένας αξεπέραστος και παράλογος φόβος για ένα αντικείμενο ή μία κατάσταση που, παρόλο που ενέχουν μικρό πραγματικό κίνδυνο, προκαλούν στον πάσχονταέντονο άγχος και τάσεις φυγής. Σε αντίθεση με τη σύντομη ανησυχία που οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται όταν διεξάγουν μια ομιλία ή όταν δίνουν μια εξέταση, μια φοβία είναι μακράς διάρκειας, προκαλεί έντονες σωματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις και μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του ατόμου να λειτουργήσει κανονικά στην καθημερινότητα και στο κοινωνικό του περιβάλλον.

Το άτομο που πάσχει από κάποιου είδους φοβία αντιλαμβάνεται πως οι φόβοι του είναι παράλογοι και υπερβολικοί, αισθάνεται όμως αδύναμο να τους ελένξει ή να τους αντιμετωπίσει. Θα προσπαθήσει να κάνει τα πάντα για να αποφύγει αυτό που φοβάται και συχνά το άγχος που βιώνει θα συνοδεύεται και από εφίδρωση, ταχυπαλμία, δύσπνοια και άλλα σωματικά συμπτώματα.