Ετικέτες για δυσλεξία

Εκπαίδευση και χαρακτηριστικά των παιδιών με νοητική καθυστέρηση

Η εκπαίδευση τροποποιείται ανάλογα με το επίπεδο της Νοητικής Καθυστέρησης και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Πιο συγκεκριμένα: Στα παιδιά με ήπια (ο δείκτης νοημοσύνης κυμαίνεται από 67 έως 83 μονάδες) ή οριακή νοημοσύνη (Δ.Ν. κυμαίνεται από 50 έως 66 μονάδες) υπάρχει η...
Περισσότερα »

Νοητική Καθυστέρηση – αίτια και θεραπεία

Η νοητική καθυστέρηση αποτελεί μια κατάσταση καθυστερημένης ή ατελούς ανάπτυξης της νόησης. Εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ατόμου και επηρεάζει δυσμενώς τις γνωστικές, γλωσσικές, κοινωνικές και κινητικές δεξιότητες. Τα άτομα με νοητική καθυστέρηση ενδέχεται να τα πηγαίνουν...
Περισσότερα »