Η νυχτερινή ενούρηση περιγράφεται ως η ακούσια ούρηση κατά τη διάρκεια του ύπνου, που συμβαίνει σε άτομα μεγαλύτερα από την ηλικία κατά την οποία αποκτά συνήθως ο άνθρωπος τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης. Η νυκτερινή ενούρηση θεωρείται πρωτογενής όταν ένα παιδί δεν έχει ακόμη περάσει μια παρατεταμένη χρονική περίοδο χωρίς να ουρεί ακούσια. Η δευτερογενής νυκτερινή ενούρηση αφορά ένα παιδί ή ενήλικο άτομο, το οποίο αρχίζει να ουρεί ακούσια και πάλι, έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα που παρέμενε στεγνό.

Παιδιά και ενήλικες με νυχτερινή ενούρηση μπορούν να νιώθουν συναισθηματική πίεση ή να υποστούν ψυχολογικό τραύμα, αν αισθάνονται ντροπιασμένοι από την κατάσταση. Ειδικότερα τα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως πείραγμα από τα άλλα αδέλφια, τιμωρία από τους γονείς και να φοβούνται ότι οι φίλοι τους θα το μάθουν. Ενώ οι ενήλικες κλονίζονται από μεγάλη έλλειψη αυτοπεποίθησης.