Βασικό χαρακτηριστικό της υπερυπνίας είναι η υπερβολική υπνηλία για τουλάχιστον 1 μήνα. Το άτομο είτε κοιμάται παρατεταμένα τη νύχτα, είτε παίρνει μικρής διάρκειας υπνάκους την ημέρα. Συνήθως το άτομο με αυτού του είδους την Υπερυπνία, κοιμάται πολύ τη νύχτα και την ημέρα, νιώθει έντονη υπνηλία και κούραση και παίρνει ένα ή δυο υπνάκους.

Μια πρακτική συμβουλή για να καταπολεμηθεί η υπερυπνία είναι να προγραμματίζει κανείς σύντομους ύπνους κατά τη διάρκεια της μέρας, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς του χωρίς να αισθάνεται κουρασμένος.